Logo natino

Studia stacjonarne i niestacjonarne z pedagogiki

Ile semestrów trwają  studia pedagogiczne? Czy są trudne?

Studia pedagogiczne trwają w naszym kraju w sumie 5 lat, tak jak znaczna część kierunków na uczelniach wyższych. Studia licencjackie (I stopnia) to 3 lata kształcenia, a w następnej kolejności 2 następne lata stanowią studia magisterskie (II stopnia). Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych daje możliwość studiowania zarówno w dziennie (stacjonarnie), jak i zaocznie (niestacjonarnym). Do wyboru jest niewiele specjalizacji. W zależności od tego, na którą się zdecyduje, ścieżka kształcenia będzie nieco inna na konkretnych specjalizacjach.

Więcej informacji: https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/pedagogika/

Czy warto studiować pedagogikę?

Studia pedagogiczne ewoluowały razem z biegiem czasu. Modyfikuje się nastawienie do uczniów i do samego kształcenia. Wpływ mają na to nowe technologie tudzież postęp na wszystkich życiowych płaszczyznach. Dawne metody kształcenia nie byłyby naprawdę aktualnie ani skuteczne , ani mile widziane. Zmienia się zatem obszar kształcenia na studiach pedagogicznych. Program nauczania dopasowany jest do współczesnych czasów. Studenci pedagogiki nie zgłębiają tylko i wyłącznie wiedzy tyczącej się wychowania niepełnoletnich . Uzyskując wykształcenie pedagogiczne zdobywa się też wiedzę psychologiczną, socjologiczną, prawną i kulturową. Wyjątkowo podstawowa jest też wiedza odnośnie efektywności komunikacji społecznej. Takie połączenie dostarcza mnóstwo możliwości zawodowych. Osoby, które ukończyły Collegium Balticum na pewno kształcą dzieci w szkołach, ale też odnajdują pracę w różnego typu firmach szkoleniowych. Bowiem wykształcenie pedagogiczne to również praca w instytucjach szkoleniowych  , wsparcia cywilnego , a także ośrodkach kulturalnych i stowarzyszeniach. Zatrudnienie dla studentów pedagogiki znajdzie się również w klubach sportowych tudzież w mediach.

Pedagogika I stopnia (licencjat)

Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych oferuje kształcenie na specjalności pedagogika I stopnia. Dzięki otrzymaniu  licencjata na tym kierunku,  można uzyskać kwalifikacje nieodzowne do przekazywania swej wiedzy innym ludziom. Wszelkie wykłady prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny. Są to osoby o sprawdzonym doświadczeniu, posiadające wiedzę i umiejętność umiejętnego jej przekazywania. Kształcenie przebiega w miłej atmosferze|. Ponadto , każde zajęcia są atrakcyjne i nie stanowią straty czasu. Przez cały przebieg studiów pojawia się| dużo atrakcyjnych zagadnień , niezbędnych do późniejszego osiągania sukcesów w zdobytym zawodzie . Wykłady odbywają się też online, dlatego też jest możliwa frekwencja na każdych, chociażby w wypadku niedyspozycji lub nieobecności w mieście.

Pedagogika I stopnia na Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych posiada do wyboru trzy specjalności:

  • pedagogika zdrowia z dietetyką,
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
  • prewencja patologii i zagrożeń społecznych.

Pedagogika II stopnia (magisterka)

Pedagogika II stopnia w Collegium Balticum stanowi szansę na zwiększenie wiedzy i zdobycie przydatnych kwalifikacji. Nauka odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć studyjnych, laboratoriów oraz gier symulacyjnych. Taka rozmaitość daje perspektywę  rozwijania się na różnych płaszczyznach. Wszelkie  spotkania odbywają się pod przewodnictwem wykwalifikowanych   profesorów akademickich i specjalistów z danej dziedziny . Osoby o ogromnym doświadczeniu doskonale przekazują niezbędną wiedzę i dbają o właściwe jej przyswojenie.

 

Pedagogika II stopnia na Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych ma do wyboru dwie specjalności:

pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

 

Kto może rozpocząć studia pedagogiczne?

Podjęcie studiów pedagogicznych jest możliwe dla każdej osoby, która zdała maturę. W praktyce, na studia pedagogiczne  decydują się osoby komunikatywne, empatyczne i opiekuńcze. Nieodzowne są też cechy takie jak twórczość, bycie odpowiedzialnym i spokój. Oprócz tego , praca w obszarze pedagogicznym wymaga nieustannego zgłębiania wiedzy i dostosowywania  się do ewoluującego  świata. Jest to zdecydowanie  opcja dla osób ambitnych i ciekawych świata.